Standard anlegg

Aggregat 610 LVB

Aggregatet 610 LVB kan benyttes ved nyanlegg og utskifting av eldre luftbårne varmeanlegg.

Med de nyeste aggregatene fra Klimanette Norge AS kan man dra nytte av den aktuelle varmepumpeteknikk. Nyinstallasjon eller utskifting kan gjøres i 2 trinn for å unngå for høye engangskostnader eller andre grunner.

Aggregatoppstilling er vist påtegning 2.0122-1B. Oppvarming skjer ved at luft fra huset (returluft) (og evt. uteluft) suges inn i aggregatet gjennom filteret. Viften trykker deretter luften gjennom vann batteriet. Fra toppen av aggregatet trykkes luften opp i fordelingsboksen hvor luften fordeles i kanaler til de enkelte rom.

Aggregatet inkl. ventiler, pumper, vifte blir styrt og regulert av en elektronisk romtermostat som er plassert sentralt i huset.

Den bereder som normalt benyttes er en kombibereder som har 2 stk. inn/utstusser forberedt for varmepumpe. Dersom det er en varmtvannsbereder i boligen, kan en akkumulator benyttes isteden for bereder.

For nærmere informasjon kontakt oss på mobil 905 83 800 eller e-post: post@klimanette.no.

Skroll til toppen