Service, utskifting.

Klimanette Norge AS utfører service på alle varmluftaggregat som er levert fra selskapene Norlett, Gould Aircoil, Finn Martinsen, Flexit, Thor Hansen Boligvarme og Klimanette Norge AS. Totalt er det levert over 8000 anlegg eller aggregat i Norge. Klimanette kombi. Klimanette EL20, Klimanette EL15, Klimanette Comfort 650/660, Klimanette Comfort 600, Klimanette Comfort 300, Klimanettet Comfort 200 – 6/10 kW. Klimanette Norrge AS har meget god kunnskap om aggregatenes virkemåte og vanlige feil eller problemer som etter flere år drift normalt kommer. Kontakt oss på mobil 905 83800 eller e-post: post@klimanette.no.

service utskitfting

Skroll til toppen